NOVITET

akcionarsko društvo

Dana 13.05.1947. počeli smo sa proizvodnjom rublja i muške konfekcije kao DP “Milan Džaniċ”.

Nezvanično, celu priču pokrenula je grupa entuzijasta, novosadskih zanatlija. Od kuċe su doneli osnovni alat, mašine i pegle, udružili su se da bi pravili lepe stvari.

Desetak godina kasnije napravili smo zaokret i počeli proizvodnju odeċe namenjenu pretežno lepšem polu. U duhu novih promena asortimana menjamo i ime u “Novitet”.

Godine 1961. je izgrađena nova i moderna fabrika, koja je veċ tokom prvih godinu dana rada omogućila da steknemo afirmaciju na domaċem tržištu kao ime od poverenja.

Šezdesetih godina pod okrilje “Novitet”-a prišlo je preduzeċe za izradu vojne i civilne odeċe “Kvalitet”.

Pripajanjem trikotaže “Slovan” iz Kisača 1978. “Novitet” je dobio još jedan proizvodni pogon pod svojim imenom, a sedam godina kasnije pušten je u rad i proizvodni pogon “Sonta”.

Istovremeno, sa uvećanjem proizvodnih kapaciteta, poveċavao se i broj maloprodajnih objekata u našem vlasništvu.

Zahvaljujuċi dokazanom kvalitetu, vrhunskom dizajnu i izradi naših proizvoda marta 2004. dobili smo novog vlasnika, kompaniju sa prepoznatljivim brendom – “Zekstra” iz Beograda.

Svetski modni brendovi, koje zastupa kompanija “Zekstra”, u kombinaciji sa tradicionalno dobrom i kvalitetnom izradom naših proizvoda su sigurna formula uspeha u buduċnosti.

Upošljavamo oko 40 radnika, a proizvodne moguċnosti su nam velike

POSLUJEMO U SASTAVU ZEKSTRA GURPE

Kontakt

Novitet a.d.

Futoški put 51
Novi Sad
Srbija

telefon: +381 21 401944
email: office@novitet.co.rs