Početak

telefon:+381 21 401944
fax:+381 21 6300296
www.novitet.co.rs
novitet@neobee.net

since 1947
IZJAVA

       Na osnovu čl. 5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju
i posedovanju akcija sa pravom glasa ("Službeni glasnik R.S. "br.100/2006 i 116/2006)
Uprava Akcionarskog društva za proizvodnju odeće "Novitet" Novi Sad objavljuje:

IZJAVU O ŠESTOMESEČNOM PLANU POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA
ZA DRUGO POLUGODIŠTE 2011. GODINE.

1. Poslovno ime, sedište i adresa, matični broj i PIB akcionarskog društva
    Akcionarsko Društvo za proizvodnju odeće "Novitet" Novi Sad, ul. Futoški put 51
    MATIČNI BROJ: 08037833, PIB: 100454601
2. Web site: www.novitet.co.rs, novitet.pravnasluzba@gmail.com
3. Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata
    BD 1571 od 12.04.2005. godine
4. Delatnost (šifra i opis): 01413 - proizvodnja ostale odeće
5. Podaci o predsedniku i članovima Upravnog odbora
        GORDANA KOSTIĆ - predsednik Upravnog odbora;
        ALEKSANDAR PETROVIĆ - - član Upravnog odbora;
        IRENA STARC - član Upravnog odbora;
        LJILJANA RAŠIĆ-OPAČIĆ - član Upravnog odbora;
        PETAR MILANOVIĆ - član Upravnog odbora;

Planom poslovanja AD "NOVITET" za drugo polugodište 2011. godine predviđen je
ukupan prihod od proizvodnje i prodaje u vrednosti od 580.000 EUR, rashode 575.000 EUR
i poslovnu dobit 5.000 EUR.

6. Ovu izjavu akcionarsko društvo dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti,
organizovanom tržištu na koje su uključene akcije Društva i čini dostupnom na svom web sajtu.

Novi Sad, 28.09.2011.

Predsednik Upravnog odbora
AD "NOVITET" Novi Sad
GORDANA KOSTIĆ, dipl.ecc, sr.