Početak

telefon:+381 21 401944
fax:+381 21 6300296
www.novitet.co.rs
novitet@neobee.net

since 1947
OBELODANJIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2010. GODINU

A.D. "NOVITET" Novi Sad
proizvodnja ostale odeće

OBELODANJUJE
FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2010. GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA
u skladu sa članom 35. Zakona o računovodstvu i reviziji

- Puni naziv preduzeća: AD »Novitet« za proizvodnju odeće
- Skraćeni naziv: AD »Novitet«
- Sedište preduzeća: 21000 Novi Sad, Futoški put 51
- Matični broj: 08037833
- PIB: 100454601
- Veličina:Razvrstano u grupu velikih pravnih lica
- Osnovna delatnost: proizvodnja odeće
- Ostale delatnosti:

 • trgovina na veliko tekstilom
 • trgovina na malo tekstilom
 • - Tekući računi:
  • 245-18860-05 Agrobanka
  • 340-15510-57 Erste bank
  • 355-1028473-85 Vojvođanska banka
  • 310-9937-84 Continental banka
  • 160-150775-62 Banka Intesa
  • 165-929-71 Hypo group alpe adria bank
  • 205-88827-66 Komercijalna banka

  - Telefoni: (+38121) 401-944, 401-943, 401-942
  - Faks: (+38121) 6300-296

  IZVEŠTAJ OVLAŠĆENOG REVIZORA   (1.)   (2.)

  NAPOMENE O FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA